Snickeriverkstad

Vi är ett modernt och nytänkande bolag som verkar i en traditionell bransch och agerar professionellt och effektivt inom våra affärsområden. Vi har både en tillverkningskapacitet och en säljorganisation som kan möta era behov på ett personligt och effektivt sätt. Verksamheten bedrivs både i egen verkstad och ute hos kund.

Specialsnikerier

Trä är ett vackert naturligt material som andas, lever och åldras med tiden. Att skapa något från råmaterial till färdig produkt är en konst som ger oss energi och driver oss framåt. Vi har kapaciteten att ta hand om era önskemål oavsett om det är enstaka mindre unika objekt eller storskaliga och serieproducerade produkter. Vi jobbar alltid med fokus på kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar. Med vår kompetens inom sälj, materialval, tillverkning samt projektledning guidar vi er tryggt genom hela processen.

Bygg- & inredningsmontage

Att lyssna är guld. En del av vårt arbete är att lyssna och identifiera våra kunder önskemål och behov.

Ett återkommande önskemål från våra kunder har legat på en helhetslösning, från tillverkning av snickerier till bygg och montering. Det är med stor glädje vi kan meddela att vi numera har utökat vårt erbjudande med både kompetens och resurser på byggsidan. Beslutet följer bolagets strategiska mål samt vår kontinuerliga strävan efter att hitta lösningar som tillgodoser våra kunders önskemål och behov på bygg- och montagesidan.

Om oss

 

Vi är ett modernt och nytänkande bolag som verkar i en traditionell bransch och agerar professionellt och effektivt inom våra affärsområden. Vi arbetar kreativt och flexibelt och strävar kontinuerligt mot målet att vara den bästa partnern med hög kundnöjdhet. Vi utgår alltid från individen och företagets unika behov och möjligheter. Ett led i detta arbete har varit att skapa en ”One Shop Stop” för allt inom trä och metall. Sedan 2018 tillhör vi koncernen MechAB och året därpå lanserade vi konceptet ”One Shop Stop”. Våra kunder kommer både från storbolag och mindre bolag samt privatpersoner.

Värderingar

Enkelhet

Vi använder enkelhet för att förklara våra fördelar för potentiella kunder så att deras beslut att använda våra tjänster blir så enkel och snabb som möjligt.

Ansvar

Vi tar vårt ansvar för miljön och att våra tjänster levererar det vi lovar och vi tar kundernas förtroende väldigt seriöst.

Transparens

Vi är alltid ärliga mot varandra och mot våra kunder. Vi uppmuntrar kreativitet och innovation och alla har rätt att få sin röst hörd. Genom att vara transparanta gentemot varandra och våra kunder, säkerställer vi både intern och extern tillfredsställelse.

Flexibilitet

Vi utgår alltid från individen och företagets unika behov och möjligheter. Det innebär att vi måste vara flexibla och möta varandra och våra kunder baserat på deras förutsättningar snarare än att utgå från våra egna.

Lojalitet

Långsiktiga relationer bygger alltid på förtroende, tillfredsställelse och god service. Därför är vi alltid lojala mot varandra och våra kunder. Vi behandlar alla som vi vill att andra ska behandla oss.

Några jobb vi utfört

Snickeriverkstad

Telefon

040 29 05 30

Email

Ivan@mechab.com

Adress

Strömgatan 15, 212 25, Malmö